Το λεξικό της Ασφάλειας

Εταιρία
Είναι η ασφαλιστική εταιρία, η οποία αναλαμβάνει την ασφάλεια του αυτοκινήτου ή της μηχανής έναντι χρηματικού ποσού.

Ασφαλιζόμενος
Είναι το πρόσωπο το οποίο αντλεί τα δικαιώματά του από την ασφαλιστική σύμβαση.

Ασφαλιστική σύμβαση
Σύμβαση με την οποία η Ασφαλιστική Εταιρία αναλαμβάνει έναντι ασφαλίστρου την υποχρέωση να καταβάλλει την αποζημίωση σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Αυτοκίνητο
Κάθε όχημα που κινείται επί του εδάφους με την βοήθεια μηχανικής δύναμης ή ηλεκτρικής ενέργειας ανεξάρτητα αριθμού τροχών. Επίσης, αυτοκίνητο θεωρείται και κάθε ρυμουλκούμενο τροχοφόρο προσδεδεμένο με το κυρίως όχημα.

Απαλλαγή
Η απαλλαγή είναι το χρηματικό ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δίπλα από κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο.
Για παράδειγμα, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και ζημίας 1000 ευρώ, αν η απαλλαγή για το συγκεκριμένο κίνδυνο ήταν 200 ευρώ τότε η ασφαλιστική εταιρία θα δώσει αποζημίωση 800 ευρώ.

Ασφάλισμα
Ασφάλισμα είναι το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία στον ασφαλισμένο και αφορά αποζημίωση για κάποιο ασφαλιστικό κίνδυνο για τον οποίο είχε ασφαλιστεί.

Ασφάλιστρο
Ασφάλιστρο είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο ασφαλισμένος  στην εταιρία για τις παρεχόμενες καλύψεις.

Το ασφάλιστρο αυτοκινήτου συνήθως καταβάλλεται κάθε έξι ή δώδεκα μήνες.

Ατύχημα
Θεωρείται κάθε περιστατικό που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια  τυχαία, εξωτερική και ανεξάρτητη από την θέληση του ασφαλιζόμενου.

Ασφαλιζόμενο ποσό
Ασφαλιζόμενο ποσό ή Ανώτατο όριο ευθύνης είναι το ανώτατο χρηματικό ποσό για το οποίο ευθύνεται η ασφαλιστική εταιρία, για κάθε κίνδυνο που καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Επασφάλιστρο
Επασφάλιστρο στις ασφάλειες αυτοκινήτου είναι ένα επιπλέον ασφάλιστρο, δηλαδή ένα επιπλέον χρηματικό ποσό, το οποίο πρέπει να δώσει ο ασφαλισμένος στις εξής περιπτώσεις:
– το ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο οδηγείται από άτομο ηλικίας 18 έως 23 ετών.
– το δίπλωμα του οδηγού δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος από την έκδοσή του.
– στο ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο έχει προστεθεί κοτσαδόρος για ρυμούλκηση τροχόσπιτου, μπαγκαζιέρας κ.α.

Λήπτης ή συμβαλλόμενος της ασφάλισης

Λήπτης ή συμβαλλόμενος της ασφάλισης είναι το άτομο το οποίο έχει συμφωνήσει με την ασφαλιστική εταιρία για την κατάρτιση της ασφαλιστικής κάλυψης.

Επικουρικό Κεφάλαιο
Το Επικουρικό Κεφάλαιο ή αναλυτικότερα “Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων”, είναι υποχρεωμένο να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω θανάτου, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Πτώχευση ή κλείσιμο της ασφαλιστικής εταιρίας.
– Το ατύχημα να προκλήθηκε από ανασφάλιστο αυτοκίνητο.
– Το ατύχημα που προκάλεσε ο οδηγός από πρόθεση.