Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το Bonus Malus;

To Bonus Malus είναι μια επιβράβευση που δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στους οδηγούς οχημάτων που δεν κάνουν ζημίες, προσφέροντας τους εκπτώσεις στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων και αντίστοιχα να επιβαρύνουν τους οδηγούς που προκαλούν συχνά ζημιές. Το bonus malus χωρίζετε ανά κατηγορίες, η πρώτη κατηγορία του bonus malus είναι η 10 και όσο πέφτουμε κατηγορίες τότε μας δίνει και εκπτώσεις που κυμαίνονται από 4% έως και 8% εξαρτάται και από την κάθε εταιρία. Όταν προκληθεί κάποιο ατύχημα ο οδηγός που ευθύνεται θα επιβαρυνθεί με 2 κατηγορίες και θα έχει αυξημένα ασφάλιστρα στην επόμενη ανανέωση συμβολαίου. Όταν στις ασφαλιστικές καλύψεις περιλαμβάνετε την κάλυψη «προστασία bonus malus» τότε η έκπτωση που έχετε ισχύει ακόμα και αν προκαλέσετε ατύχημα.