Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου μας είναι υποχρεωτική από τον νόμο και μας καλύπτει από περιπτώσεις που προκαλέσουμε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους. 

Η ασφάλεια αυτοκινήτου έναντι τρίτων (αστική ευθύνη έναντι τρίτων) είναι υποχρεωτική από το νόμο.

Αστική ευθύνη είναι οι τυχόν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το ασφαλιζόμενο όχημα. Έτσι σε όλα τα συμβόλαια περιλαμβάνουν την κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες μέχρι 1.000.000 € και υλικές ζημίες μέχρι 1.000.000 €.

Η κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος τιμωρείται με πρόστιμο 500 ευρώ και 6μήνη αφαίρεση διπλώματος.

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου όμως, πέρα από την υποχρεωτική αστική ευθύνη έναντι τρίτων που μας παρέχει, μας δίνει την δυνατότητα να ασφαλίσουμε το όχημα μας και για συμπληρωματικούς κινδύνους όπως είναι η κλοπή, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις – απεργίες, η φωτιά, τα φυσικά φαινόμενα, η θραύση υαλοπινάκων, η νομική προστασία, η οδική βοήθεια, η κάλυψη ιδίων ζημιών και η ενοικίαση αυτοκινήτου.

Ειδικές Εκπτώσεις

Οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν σημαντικές ειδικές εκπτώσεις στα τιμολόγια τους εάν ο ασφαλισμένος ανήκει σε μία από τις κάτωθι επαγγελματικές ή άλλες ειδικές Κατηγορίες.
Ανάλογα με την εταιρία και την κατηγορία οι εκπτώσεις κυμένονται έως και 25% χαμηλότερα από τα κανονικά ασφαλίστρα. Διαβάστε προσεκτικά σε πιά κατηγορία από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε, γιατί μπορεί να μειώσετε σημαντικά το κόστος της ασφάλειας σας.

Πάνω από 20 ασφαλιστικές εταιρίες προκείμενου να επιλέξετε εύκολα το καλύτερο deal

<< Συγκρίνετε εύκολα την ασφαλιστική αγορά και κερδίστε! >>